Nakládání s elektrozařízením

Společnost METROSERVIS s.r.o. splňuje zákonnou povinnost (dle Zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností nahrazující zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) týkající se elektrozařízení a je součástí kolektivního systému ASEKOL a.s., s kterou spolupracuje i společností ECOBAT s.r.o., která zpracovává baterie. Na našich provozovnách je možný zpětný odběr u nás zakoupených elektrozařízení včetně baterií ze zakoupených přístrojů a jejich následná ekologická likvidace. Elektrozařízení je dále možné bezplatně vhazovat do boxů na sběrných místech, které jsou rozmístěné po celé republice. Naše firma je dle osvědčení od firmy ASEKOL a.s. číslo AK-6-019023 zařazena vůči elektrozařízení do skupiny 4 a 5 (podrobné rozdělení o tom, co do které skupiny patří naleznete zde).

Dle nového zákona je nově k prodávanému zboží uváděn recyklační příspěvek, který je zvlášť uveden na daňovém dokladu k zakoupenému zboží.

3489_001

 

ECOBAT s.r.o.

3490_001