Úřední ověření vah (cejchování)

Úřední ověření vah je vyžadováno u všech vah, které jsou používány v obchodním styku (stanovená měřidla). U nových úředně ověřených vah bývá již zpravidla prvotní ověření zahrnuto v ceně váhy a toto ověření provádějí výrobci vah. Toto ověření je platné na další dva kalendářní roky a poté musí být váha ve spolupráci s ČMI opětovně ověřena. ČMI (Český metrologický institut) provádí pouze kontrolu vah, ne servisní práce a seřízení vah. Naše společnost METROSERVIS s.r.o. nabízí přípravu vah na úřední ověření, seřízení a kontrolu váhy (garance toho, že námi připravené váhy budou v pořádku ověřeny) a zajišťuje ve spolupráci s ČMI i samotné ověření (asistence při úředním ověření). Naši technici hlídají termíny úředních ověření vah našich zákazníků a zajistí včasnou přípravu a nové úřední ověření vah. Zákazník má jistotu, že váhy bude mít vždy v pořádku ověřené a vyhne se postihu např. od ČOI. Platnost ověření je rok ověření (M17) 2017 plus dva roky následující. Platnost zaniká 31.12.2019. Vysvětlení platnosti je k prvnímu štítku.

U druhého štítku je rok ověření vyznačen na stříbrné CM19. Jedná se značku následného úředního ověření a platnost je pro roky 2019, 2020, 2021. 

Podoba štítku dle nové legislativy u nově zakoupených vah (prvotní úřední ověření):

01

Podoba štítku při následném ověření váhy, červená samolepka označuje rok ověření a na kulaté vlaječce je vyznačen rok do kterého ověření váhy platí:

IMG_1841

03 

Podoba štítku dle staré legislativy (prvotní úřední ověření):

04

Cena úředního ověření (cejchování) od naší společnosti zahrnuje následující:
 
- kontrola váhy
- seřízení váhy
- kontrola štítku (v případě že je štítek nečitelný či poškozený vytiskneme nový)
- výměna libely ( v případě že je libela poškozená nebo vyteklá)
- poplatek státu za úřední ověření váhy
- práce servisních techniků
- asistence při úředním ověření
- použití platných etalonů
- zapůjčení váhy po dobu úředního ověření
 
Poplatek nezahrnuje vyčištění zapůjčené váhy při vrácení váhy po ověření (účtuje se dle ceníku uvedeném v půjčovně vah u jednotlivých modelů). Tento poplatek se účtuje pouze v případě, že zákazník vrátí znečištěnou váhu.
 

V případě Vašeho zájmu o cejchování či servis vah se prosím obraťte na naše pracovníky na telefonních číslech 774 232 222, 602 430 835, nebo na email info@metroservis.cz, kde vám obchodní zástupce poskytne kompletní informace, či vystaví cenovou nabídku.

 


Návrh vyhlášky k zákonu č. 90/2016Sb. - zóny tíhového zrychlení

Návrh vyhlášky k zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávávání na trh. Návrh vyhlášky stanovuje zóny tíhového zrychlení na území České republiky, tak aby část posouzení shody vah s neautomatickou činností nemusela být prováděna přímo v místě použití váhy, ale kdekoliv v rámci zóny s hodnotou zrychlení odpovídající místu použití váhy.

ÚNMZ vytvořil stránku se základními informacemi o NAWI a tíhovém zrychlení. ÚNMZ – NAWI zóny tíhového zrychlení; na pravém banneru lze stáhnout Mapy NAWI pro II., III. třídu přesností. Součástí je i vyhledávač, který bude sloužit pro kontrolu uživatelům. Po zadání obce, kde bude měřidlo užíváno, je generována zóna, do které obec spadá. V případě mobilního prodeje je nutné projít všechny obce, kde bude zařízení užíváno. Pro někoho to bude znamenat, že pro prodej bude muset použít dvě váhy s různým typem tíhového zrychlení.

Váhy uváděné na trh budou muset mít nastavenu gravitační konstantu dle dělení, viz. níže, a označení zóny na váze. Formát označení bude upraven zřejmě stanoviskem ČMI.

NAWI první třídy přesnosti (I) - zóny tíhového zrychlení se nestanovují, zkoušky jsou prováděny vždy v místě použití

NAWI druhé třídy přesnosti (II) - pokud pro počet ověřovacích dílků (n) platí: n > 7000, zóny tíhového zrychlení se nestanovují, zkoušky jsou prováděny vždy v místě použití, pokud platí: n ≤ 7000, jsou stanoveny 3 zóny tíhového zrychlení: zóna 1 (označení CZ zóna 1), gref1 = 980 763 mGal; zóna 2 (označení CZ zóna 2), gref2 = 980 903 mGal; zóna 3 (označení CZ zóna 3), gref3 = 981 043 mGal

NAWI třetí třídy přesnosti (III) - pokud platí: n > 5000, zóny tíhového zrychlení se nestanovují, zkoušky jsou prováděny vždy v místě použití, pokud platí: 2500 ˂ n ≤ 5000, jsou stanoveny 2 zóny tíhového zrychlení: zóna 1 (označení CZ zóna 1), gref1 = 980 803 mGal; zóna 2 (označení CZ zóna 2), gref2 = 981 003 mGal, pokud platí: n ≤ 2500, uvažuje se s jednou zónou v rámci celé ČR (gR = 980 903 mGal) a váhy se mohou volně přemisťovat

Výstřižek2

Výstřižek1