Slovník pojmů

Stupně ochrany IP:

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí: 

IP 0x nechráněno

IP 1x zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o ∅ 50 mm a větších a před dotykem dlaně

IP 2x zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o ∅ 12,5 mm a větších a před dotykem prstem

IP 3x zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o ∅ 2,5 mm a větších a před dotykem nástrojem

IP 4x zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o ∅ 1 mm a větších a před dotykem drátem

IP 5x zařízení je chráněno před prachem a před dotykem jakoukoli pomůckou

IP 6x zařízení je prachotěsné a je chráněno před jakoukoli pomůckou

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:

 IP x0 nechráněno

IP x1 chráněno proti padající vodě při ekvivalentu deště 3-5 mm padající vody za minutu v průběhu 10 minut, jednotka je umístěna ve své pracovní poloze

IP x2 chráněno proti padající vodě, když je přístroj v poloze 15°, stejné jako IPX-1, jen s rozdílem, že jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněna o 15° v každé poloze od normální polohy

IP x3 chráněno proti vodní tříšti, voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80-100 kN/m² po dobu 5 minut

IP x4 chráněno proti stříkající vodě, stejné jako u IPX-3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech

IP x5 chráněno proti vodním proudům, voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu a při tlaku 30 kN/m² po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 metry

IP x6 chráněno proti vlnobití, voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu a při tlaku 100 kN/m² po 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry

IP x7 chráněno proti ponoření do vody, ponoření na 30 minut do hloubky 1 metru

IP x8 chráněno proti potopení do vody, zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce  zařízení

 


Údaje měřené tělesnými analyzátory:

Celková hmotnost

- celková váha vážené osoby

 % tělesného tuku

- množství tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti

% tělesných tekutin

- množství tekutiny v lidském těle vyjádřené jako % podíl její celkové hmotnosti

Útrobní (viscerální) tuk

- množství útrobního tuku v těle, útrobní tuk je v břišní dutině a obklopuje vnitřní orgány

Množství svalové hmoty

- hmotnost svalů v těle, kosterní svalstvo, hladké svalstvo a voda obsažená v těchto svalech

Množství kostní hmoty

- hmotnost kostí v těle

Bazální metabolismus (BMR)

- množství kalorií potřebných pro výměnu základních látek, hodnota minimální energie, která je potřeba v klidném stavu pro normální funkci těla

Hodnota metabolického věku

- průměrný věk, který odpovídá našemu metabolismu

Úroveň fyzické kondice

- porovnává tělesný tuk a svalovou hmotu vůči celkové hmotnosti

Index tělesné hmotnosti (BMI)

- číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, umožňující statické porovnávání tělesné hmotnosti lidí s různou výškou